la-Balti.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii baltenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Plătitorii de TVA vor încheia un nou Acord de conectare la serviciile electronice fiscale

Radio Chișinău

 

Plătitorii de TVA din mun. Chișinău, Bălți și Comrat, în persoana conducătorului și a contabilului-șef, vor fi invitați să se prezinte conform unei programări prealabile la unul dintre Centrele de Conectare Regională (CCR).

Pentru modernizarea interacțiunii dintre Serviciului Fiscal de Stat și contribuabili au fost întreprinse mai multe acțiuni, una dintre care a vizat conectarea la serviciile electronice fiscale a plătitorilor de T.V.A. din municipiul Chișinău, Bălți și Comrat, care au fost aproape 15 000 la număr. Procesul menționat a avut loc în anul 2011. Serviciului Fiscal, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform” - administratorul său tehnico-tehnologic, a asigurat toate aspectele metodologice, organizatorice și de execuție aferente procesului respectiv. Astfel, a fost stabilită interoperabilitatea electronică a persoanelor juridice specificate cu organul fiscal privind prezentarea declarațiilor și rapoartelor fiscale.

În vederea reglementării acțiunilor menționate au fost operate modificări în cadrul legislativ, mai exact a fost introdus aliniatul (21 ) în articolul 187 al Codului Fiscal, care stipulează că agenții economici din această categorie vor expedia rapoarte fiscale către SFS exclusiv în format electronic.

Deci, pentru realizarea optimă a procesului de conectare, au fost create 3 Centre de Conectare Regională, la care subiecții plătitori de TVA s-au prezentat pentru semnarea Acordului de conectare la serviciul „Declarație electronic㔠și recepționarea semnăturii electronice. Acordul, încheiat pentru o perioadă de 3 ani, expiră anul. De aceea, atenționăm asupra necesității de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Luând în considerare că paleta de servicii electronice fiscale, prestate prin intermediul tehnologiilor avansate, s-a extins considerabil (SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, SIA „e-Factura”, SIA „Contul curent al contribuabililor”, etc) - noul Acord prevede prestarea gratuită și a serviciilor lansate recent.

Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chișinău, Bălți și Comrat, în persoana conducătorului și a contabilului-șef, vor fi invitați să se prezinte conform unei programări prealabile la unul dintre Centrele de Conectare Regională (CCR):

1.       CCR pe mun. Chișinău - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare);

2.       CCR pe mun. Bălți - mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălți);

3.       CCR pe mun. Comrat - mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

Pentru a semna noul Acord și, în caz de necesitate, eliberarea semnăturilor electronice suplimentare, entitatea raportoare se va prezenta la CCR avînd asupra sa următoarele :

•        copia Certificatului sau a Deciziei de înregistrare, sau a documentului ceare confirmă crearea entității raportoare și desemnarea în funcție a conducătorului acesteia, însoțită de original (se prezintă doar de către autoritățile administrative și instituțiile publice);

•        copia actului de constituire sau a licenței de activitate sau a deciziei de înregistrare, însoțită de original (se prezintă de către entitățile ce cad sub incidența prevederilor art. 22611 al Codului Fiscal);

•        copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoțită de original, dacă în SISF lipsește informația privind modificarea persoanei responsabile;

•        copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A., însoțită de original, dacă informația privind înregistrarea respectivă în SISF lipsește la momentul conectării (se prezintă de către entitățile ce cad sub incidența prevederilor art. 187 alin. (21 ) al Codului Fiscal);

•        copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entității (conducător și contabil-șef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit), însoțită de original;

•        ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor electronice fiscale prin intermediul serviciilor electronice fiscale, semnate de conducătorul entității raportoare, cu aplicarea ștampilei (conducătorul și contabilul-șef vor fi aceiași ca în informația din SISF);

•        copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele electronice fiscale din numele entității raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale și de a ridica semnătura, însoțită de original (se prezintă de persoanele ce substituie conducătorul și/sau contabilul-șef, în cazul altor persoane decît conducătorul și contabilul-șef, precum și în cazul prezentării numai a persoanei indicate în ordinul / procura de împuternicire a persoanei responsabile);

•        ștampila entității raportoare.

În cazul pierderii, deteriorării semnăturii, divulgării, pierderii parolei, eliberării din funcție a titularului semnăturii, decesului titularului semnăturii, sau altor acțiuni, care fac imposibilă utilizarea acestora, generarea noilor semnături se va face contra plată conform tarifelor publicate pe portalul servicii.fisc.md.

Astfel, pentru situațiile descrise, suplimentar, pe lângă actele enumerate vor fi prezentate următoarele documente:

•        cererea pentru certificare a cheii publice-persoane juridice, pentru obținerea semnăturilor, conform modelului prezentat pe portalul servicii.fisc.md;

•        cererea de revocare a certificatului cheii publice pentru anularea semnăturii, conform modelului prezentat pe portalul servicii.fisc.md;

•        dacă entitatea raportoare se află în proces de insolvabilitate sau lichidare, va prezenta suplimentar copia încheierii, hotărîrii / deciziei instanței de judecată, sau a organului de conducere împuternicit, în care sunt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilității, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare);

•        copia permisului de ședere și / sau a certificatul de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal conform art. 163 alin. (7) al Codului fiscal, însoțită de original (se prezintă de către conducătorul entității raportoare, care este cetățean străin sau apatrid). Copia permisului de ședere și/sau a certificatul de atribuire a codului fiscal va fi remisă în prealabil Operatorului, prin poșta electronică asistenta@fsi.fisc.md, cu 3 (trei) zile înainte de a se prezenta la oficiul acestuia.

Detalii privind termenii și condițiile de prezentare vor fi expediate pe adresele de e-mail, care au fost indicate în momentul înregistrării pe portalul servicii.fisc.md a persoanelor responsabile de semnarea dărilor de seamă fiscale în format electronic. Concomitent, informații suplimentare găsiți pe portalul servicii.fisc.md și fiscservinform.md.

Atenție! Dacă Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale nu va fi încheiat înainte de expirarea Acordului precedent, accesul entității Dvs. la serviciile electronice fiscale va fi blocat în mod automat.

Pentru informații suplimentare contactați Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau ne puteți scrie pe adresa de e-mail asistenta@fsi.fisc.md.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014